Minder overlast

door 

afzinkkelder

De bouw van de parkeerkelder is volgens het afzinkprincipe gerealiseerd. In binnenstedelijke gebieden maken wij steeds vaker gebruik van de afzinkkelder. Een afzinkkelder heeft diverse voordelen ten opzichte van een traditionele kelder bouwen. Het levert kostenbesparing, risicovermindering en ruimtewinst op. Daarnaast is het voor de omgeving prettiger. Zij blijven gevrijwaard van trillingen en verzakkingen van gebouwen.