Burgerhoes  
huis voor            
    de burger

Het Burgerhoes sluit aan op het bestaande raadhuis in Landgraaf. Het hart van het Burgerhoes valt samen met de centrale ruimte van het bestaande raadhuis. De prominente entree aan de achterzijde van het raadhuis sluit aan op de groene doorgang naar het Stadspark Lichtenberg. 

In het Burgerhoes kunnen inwoners terecht voor diverse zaken zoals de gemeentelijke balies. Ook diverse maatschappelijke en publieke instanties zoals het Servicegilde, de Vrijwilligerscentrale, Seniorweb en de bibliotheek vestigen zich in het Burgerhoes. In september start de gemeente met de bestrating en aanleg van de parkeerplaatsen rondom het nieuwe gebouw.