Stappenplan nieuwbouw

Je hebt interesse in een van onze nieuwbouwwoningen! Omdat je niet iedere dag een nieuwe woning koopt, willen we je via dit stappenplan een beetje wegwijs maken zodat je ongeveer weet wat je te wachten staat.

Start verkoop

De nieuwbouwwoningen gaan in de verkoop. Je hebt inmiddels de verkoopbrochure in je bezit. Hierin vind je informatie over de woningen, de ligging, een aantal impressies van de woningen en omgeving. Bij de verkoopbrochure vind je een aantal bijlagen zoals de prijslijst en een voorkeursformulier. Heb je serieuze interesse in een van de woningen dan vul je het voorkeursformulier in.

Voorkeur opgeven bij makelaar

Op het voorkeursformulier kun jij de woning(en) van jouw keuze aangeven. Verder vragen we een aantal gegevens zoals NAW-gegevens (deze hebben wij nodig om op een juiste manier contact met jou te houden) en een aantal andere vragen. Je levert dit formulier voor een bepaalde datum in bij de makelaar.

Toewijzen van de woning

Na de deadline gaan de makelaar en projectontwikkelaar samen de voorkeursformulieren doornemen. Ervaring leert dat er vaak meerdere geïnteresseerden zijn voor een woning. Dat betekent dat we een keuze moeten maken. Als je niet meteen in aanmerking komt voor de woning van jouw keuze, kom je op de reservelijst te staan.

Overhandigen verkoopdocumenten

Als je in aanmerking komt voor een woning, nodigt de makelaar je uit voor een verkoopgesprek en overhandigt je de technische tekeningen. Hierdoor krijg je meer details over de woning en de manier waarop de woning wordt afgewerkt. Natuurlijk is er in het bouwproces nog ruimte om jouw persoonlijke wensen in te vullen. 

Koop- en aanneemovereenkomst ondertekenen

Je gaat een nieuwbouwwoning kopen. Om het officieel te maken teken je de koopovereenkomst met de ontwikkelaar en een aanneemovereenkomst met het bouwbedrijf. Hierin staan de voorwaarden en afspraken met betrekking tot het kopen van de nieuwbouwwoning. De ondertekening vindt plaats bij de makelaar door de koper en makelaar. Later tekenen de ontwikkelaar en aannemer de overeenkomst. En omdat de koop en aanneemovereenkomst een officieel document is, wordt een afschrift van de overeenkomst naar de notaris en stichting Woningborg gestuurd.

Overdracht naar het bouwbedrijf en kopersbegeleider

De volgende stap is dat jouw gegevens worden doorgegeven aan de aannemer dat de woningen gaat bouwen. Het eerste contact dat je hebt met de aannemer loopt via de kopersbegeleider. Hij of zij gaat samen met jou het hele bouwproces doorlopen, geeft je toegang tot het kopersportaal en is jouw aanspreekpunt gedurende de bouw.

Showroombezoek en persoonlijke wensen

Als je een nieuwbouwwoning koopt, maak je veel keuzes en beslissingen. Je gaat een keuken en badkamer uitzoeken, maakt een beslissing waar verlichtingspunten en stopcontacten komen etc. Via het kopersportaal worden de deadlines aangegeven. Sommige wensen zijn om organisatorische, architectonische, bouwkundige, constructieve of installatietechnische redenen niet haalbaar. Ook kan het voorkomen dat wijzigingen niet meer mogelijk zijn in verband met de voortgang van het werk. Informeer dus altijd bij de kopersbegeleider wat wel en niet mogelijk is.

Naar de notaris

Als de ontwikkelaar en de aannemer beiden hebben voldaan aan de opschortende voorwaarden in de koop- en aanneemovereenkomst, ga je naar de notaris om de akte van levering en hypotheekakte te tekenen. Daarna gaat de bouw binnen een bepaalde tijd gaat beginnen.

Start bouw

Eindelijk is het zover! De bouw gaat van start. Het bouwterrein is niet vrij toegankelijk, in verband met veiligheidsvoorschriften Om je toch op de hoogte te houden, posten we op social media, website en kopersportaal regelmatig foto’s. Tijdens de bouw organiseren we een aantal kijkmomenten.

Ontmoet je buren

Een van de events die we organiseren is het ‘ontmoet je buren-event’. Je maakt dan op een informele manier kennis met de nieuwe buurtgenoten. Meestal is dit event een aantal weken na de start bouw.

Kijkdag

Tijdens de kijkdag kun je de woning van binnen bekijken. Vaak valt dit samen met het aftekenen van het leidingwerk en het dichtmaken van de woning.

Voorschouw

Een aantal weken voor de definitieve oplevering hebben we een voorschouw. Bij de voorschouw controleer je de nieuwbouwwoning alvast op gebreken en afwijkingen. De aannemer gaat hier vóór de oplevering mee aan de slag, zodat er na de oplevering minder of geen herstelwerkzaamheden nodig zijn.

Definitieve oplevering en overdracht sleutel

Je woning wordt opgeleverd! Nu begint het leuke gedeelte: het afmaken en inrichten. Natuurlijk moeten de handen nog wel even uit de mouwen. Muren schilderen, vloeren leggen, verhuizen en inrichten.

Nazorg

Ontdek je na een aantal weken of maanden nog gebreken in jouw nieuwbouwwoning, dan gaat de aannemer samen met jou bekijken hoe we deze gaan oplossen. Hoe dit geregeld is, kun je nalezen in de koop- en aanneemovereenkomst.