In het nieuwe gebouw wordt de Jenaplan basisschool De Mijlpaal gevestigd. Gesprekken over de verhuizing dateren al uit 2016. Inmiddels is de knoop doorgehakt en gaat De Mijlpaal in 2020 verhuizen naar een nieuw onderkomen in Nuenen-West. De naam van de nieuwe basisschool is Het Mooiste Blauw. Het ontwerp van de school is gemaakt door architecten En|En uit Eindhoven. De Opwettense Watermolen diende als inspiratiebron voor het ontwerp. Schilder Vincent van Gogh gebruikte dit gebouw in veel schilderijen. De naam van de school Het Mooiste Blauw verwijst ook naar Vincent van Gogh. Natuurlijk is het Jenaplan-onderwijsconcept aan de binnen- en buitenzijde volop terug te vinden. Groen, werkpleinen en thuisruimten zijn daarbij belangrijke elementen. Het schoolgebouw zal ruimte bieden aan 250 kinderen maar in het ontwerp is rekening gehouden met mogelijke uitbreiding.

De voorbereidingen voor de start bouw zijn in volle gang. De verwachting is dat half april de eerste werkzaamheden starten.

basisschool
nuenen