Twee jaar geleden startte de ODA School in Sint-Oedenrode met de herinrichting van de speelplaats. De basisschool beschikte over een grote, open ruimte met veel verharding. Deze ruimte werd als saai ervaren en nodigde niet iedereen uit om lekker te spelen. De school wilde de kinderen graag meer speelmogelijkheden bieden en op deze manier aansluiten bij nieuwe inzichten van sport-, spel- en natuureducatie.

In schooljaar 2012-2013 werd gestart met een schoolbreed project. Samen met kinderen, ouders en leerkrachten werden wensen voor het nieuwe schoolplein geïnventariseerd. Vervolgens is in samenwerking met de ouderraad, Kiwanis Rooi en leerkrachten een plan opgesteld om het schoolplein aantrekkelijker te maken.

Bij het ontwerpen van het plan besefte de school dat het schoolplein een centrale plek inneemt in de buurt. In het ontwerp is daarom ook rekening gehouden met sociale en architectonische functies. De belangrijke uitgangspunten van het plan:

  • Meer groen en minder steen
  • Meer fantasie en bewegen door spelaanleidingen
  • Meer leren omgaan met de natuur
  • Beperken van vandalisme-gevoeligheid
  • Aansluiting op de omgeving en bouwarchitectuur
  • Betaalbaar (dus geen extreem dure speeltoestellen) en maakbaar met vrijwilligers en lokale bedrijven

De nieuwe speelplaats is in juni 2015 officieel geopend maar nog steeds werken vrijwilligers hard aan de finishing touch. Op donderdag 22 oktober hebben wij met aantal medewerkers van Bouwbedrijf van Stiphout en vrijwilligers drie speeltoestellen gerealiseerd voor oneindig veel speelplezier.

Speelplaats ODA School
Sint-Oedenrode
Utiliteitsbouw