De cirkel is rond, letterlijk en figuurlijk. De 11 woningen aan het Geronomiplein vormen nu een logisch geheel met de rest van de woningen aan het plein. In het plan bouwden we in het totaal 32 koopwoningen en verkochten we 8 kavels voor zelfbouw. Het woonrijp maken van D'Eerdse Erven volgt in het voorjaar van 2019.

Eerde
nieuwbouw
Meierijstad