Vrijdag 12 februari jl. tekenden Gebr. van Stiphout Projectontwikkeling en de familie Copal een overeenkomst voor de aankoop van het Copal terrein aan de Ambachtsstraat in Oisterwijk.

Het terrein grenst aan de oostzijde van het nieuwbouwplan op het voormalig KVL-terrein (Koninklijke Verenigde Leder). Samen met de gemeente Oisterwijk gaat Van Stiphout deze locatie herontwikkelen tot een woongebied om zo het gebied ruimtelijk af te ronden. Zo zal er in de toekomst een mooie aansluiting komen met het centrum van Oisterwijk. De intentie is om hier grondgebonden woningen en appartementen te gaan ontwikkelen in verschillende prijsklassen zodat het aansluit op de grote behoefte in Oisterwijk.

Ook bij de ontwikkeling van dit gebied willen we een meerwaarde creëren voor gebruikers en omgeving. Daarbij hebben we oog voor architectuur, bouwkwaliteit en duurzaamheid.