Het project heeft de naam ‘Hart van Rooi’ gekregen. Het plan is voorzien op de plek waar nu Rabobank Hart van de Meierij gevestigd is. De sociale huurwoningen van Woonmeij aan het Kapittelhof maken ook deel uit van het plan. Het bestaat uit ongeveer 57 appartementen -  30 sociale huurappartementen, 4 sociale koopappartementen en 23 vrije sectorappartementen - en een parkeerkelder. Daarnaast komt er ongeveer 600 m2 commerciële ruimte op de begane grond. Woonmeij verhuurt de sociale huurappartementen.

Andere denkrichting

Eind 2016 heeft de gemeente Sint-Oedenrode voor het eerst haar goedkeuring gegeven op een herontwikkelingsplan in het projectgebied. Dit plan omvatte toen een drietal appartementsgebouwen in een open en parkachtige setting, waarbij parkeren volledig ondergronds was bedacht. Dit plan bleek financieel niet haalbaar. Begin februari 2020 presenteerde de projectontwikkelaar daarom de gewijzigde uitwerking. Hierbij is één gebouw komen te vervallen en de parkeergarage flink verkleind.

(tekst loopt verder onder de foto) 

Foto: Het plangebied Hart van Rooi (Fotocredits: Woonmeij)

Grote zorgvuldigheid

Marcel Merks van Gebr. Van Stiphout Projectontwikkeling legt uit: “Uit de financiële toetsing bleek dat het volledig ondergronds parkeren niet haalbaar was. de beeldkwaliteit van de uiteindelijke bebouwing en de financiën zijn twee belangrijke parameters. Ook de nieuwe inzichten over de herontwikkelingsmogelijkheden bij Woonmeij, zorgden ervoor dat we terug moesten naar de tekentafel. Het is een uitermate belangrijke locatie in het centrum van Rooi dus grote zorgvuldigheid is geboden bij de uitwerking. Hierbij hebben we ook rekening gehouden met de centrumvisie die vanuit de gemeente voor Sint-Oedenrode is beschreven. In ons nieuwe ontwerp hebben we extra woon- en leefkwaliteit toegevoegd in de vorm van een open en parkachtige setting.”

Goedkeuring

Het aangepaste stedenbouwkundig plan is vorige week goedgekeurd door het college van B&W. Dat betekent dat Gebr. van Stiphout Projectontwikkelingverder kan gaan met het gewijzigde plan. Marcel Merks durft geen uitspraak te doen wanneer het project concreet in de verkoop gaat. “Eerst moet het bestemmingsplan worden gewijzigd en we weten uit ervaring dat het soms lang kan duren om een ontwikkeling te realiseren. We hopen snel meer informatie te kunnen delen.”

Kijk ook op de projectwebsite hartvanrooi.nl

 

Hart van Rooi
Sint-Oedenrode
Markt-Kapittelhof
centrum