Met de onthulling van het bouwbord door wethouder Kelly Regterschot van de gemeente Landgraaf werd op donderdag 25 juni het startschot gegeven van de bouw van het Kennis- Advies- en Informatiecentrum (KIA) in Landgraaf. Tegen een strakblauwe lucht en in aanwezigheid van ondermeer architect Diederendirrix uit Eindhoven, Bouwbedrijf van Stiphout, de toekomstige 'bewoners' van het KIA en andere betrokkenen werd deze symbolische handeling verricht.

Het KIA gaat naast de gemeentelijke balies huisvesting bieden aan de Bibliotheek, het Servicegilde, het Seniorweb, het Cliëntenplatform, de Vrijwilligerscentrale en Omroep Landgraaf. Door de gezamenlijke huisvesting van deze organisaties kunnen zij elkaar op praktische wijze versterken. Daarom is ook gekozen voor een centrale ligging in Op de Kamp: voor iedereen goed bereikbaar!

Wethouder Kelly Regterschot (accommodaties) over de realisatie van het KIA: 'Door de organisaties in het KIA te huisvesten ontstaat een verbinding die van groot belang is voor de vitaliteit van onze lokale samenleving'. De bouw zal medio augustus volgend jaar gereed zijn.

KIA Landgraaf
Utiliteitsbouw