Bouwbedrijf van Stiphout en RKSV Rhode/ Van Stiphout Bouw hebben overeenstemming bereikt over de verlenging van het sponsorcontract. Met de nieuwe overeenkomst blijft het bouwbedrijf zeker tot 2030 hoofdsponsor van eersteklasser Rhode.

Bouwbedrijf van Stiphout is al sinds 2010 als hoofdsponsor verbonden aan RKSV Rhode. De verlenging van het contract met 10 jaar is uniek voor amateurvoetbal in Nederland. Tot nu toe was het gebruikelijk om het aflopende contract met drie jaar te verlengen.

Jeroen van Stiphout: “Met dit tienjarige contract zijn we de komende jaren nog beter in staat om het partnership uit te bouwen. We dragen RKSV Rhode/ Van Stiphout Bouw een warm hart toe en willen verder bouwen aan de toekomst van de club. Wij geloven in de maatschappelijke en sociale impact van sport en hoe dit mensen samenbrengt. We kijken uit naar tien seizoenen waarin we samen nog veel mooie en sportieve momenten mogen beleven!"

Lees ook het artikel in de Mooi Rooi over deze unieke verlenging.