Veiligheid en omgevingscommunicatie

Omgevingscommunicatie

Wij beseffen ons maar al te goed dat de nieuwbouwprojecten die we ontwikkelen en bouwen vaak impact hebben op de leefomgeving. Het betrekken van bewoners en andere stakeholders beschouwen wij als een belangrijke factor voor succes. Een goed plan in de voorbereidingsfase als het gaat om bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie maar ook tijdens de uitvoering. Ondanks dat bouwen nu eenmaal enige overlast met zich meebrengt, proberen we ook tijdens de uitvoeringsfase zoveel mogelijk rekening met de belangen van omwonenden te houden. Een open en heldere communicatie zijn daarin van essentieel belang en daarvoor zetten we onder andere de BouwApp in.

Veiligheid rondom de bouwplaats

We vinden niet alleen de veiligheid op de bouwplaats belangrijk maar ook rondom de bouwplaats. De omgeving van de bouwplaats moet veilig zijn voor omwonenden en passanten. Het bouwterrein wordt daarom afgezet met bouwhekken en er wordt nagedacht over de afwikkeling van het bouwverkeer en de verkeersveiligheid. We doen er alles aan om de logistieke beweging op de bouwplaats op een veilige en juiste wijze te laten verlopen. Sommige omgevingen vragen om extra maatregelen zoals wanneer er scholen of sportvereniging in de buurt zijn. Omdat ieder project uniek is bekijken we per project welke maatregelen er nodig zijn om de veiligheid en sociale veiligheid te garanderen.