Deze privacyverklaring geeft aan hoe Bouwbedrijf van Stiphout BV en Gebr. van Stiphout Projectontwikkeling BV om gaan met uw gegevens. Het kantoor van Bouwbedrijf van Stiphout en Gebr. van Stiphout Projectontwikkeling  is gevestigd aan Jan Tinbergenstraat 2 | 5491 DC Sint-Oedenrode | 0413-473488. Bouwbedrijf van Stiphout is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 16045904. Gebr. van Stiphout Projectontwikkkeling is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 16072992. Waar wij in dit document spreken van Bouwbedrijf van Stiphout kunt u ook Gebr. van Stiphout Projectontwikkeling lezen. 

Om onze bedrijfsactiviteiten correct uit te voeren worden er persoonsgegevens verwerkt. Bouwbedrijf van Stiphout neemt privacy zeer serieus. Wij verwerken en gebruikten informatie op een zorgvuldige en veilige manier. Om de privacy te waarborgen, handelt Bouwbedrijf van Stiphout altijd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  In deze privacyverklaring legt Bouwbedrijf van Stiphout uit welke gegevens zij verwerkt en met welk doel. Lees onze volledige privacyverklaring hier.

Bouwgroep van Stiphout is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Bouwgroep van Stiphout heeft geen Functionaris Gegevensbescherming. Heeft u vragen over onze gegevensverwerking: neem dan contact via info@van-stiphout.nl