Privacyverklaring

Privacyverklaring

Bouwbedrijf van Stiphout en Gebr. van Stiphout Projectontwikkeling, gevestigd aan Jan Tinbergenstraat 2 5490 DC Sint-Oedenrode, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.van-stiphout.nl en https://www.vanstiphoutprojectontwikkeling.nl
Jan Tinbergenstraat 2 5490 DC Sint-Oedenrode
0413 47 34 88

Bouwbedrijf van Stiphout en Gebr. van Stiphout Projectontwikkeling heeft geen functionaris gegevensbescherming.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bouwbedrijf van Stiphout en Gebr. van Stiphout Projectontwikkeling verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via communicatie@van-stiphout.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Bouwbedrijf van Stiphout en Gebr. van Stiphout Projectontwikkeling verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Bouwbedrijf van Stiphout en Gebr. van Stiphout projectontwikkeling analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
  Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
 • Bouwbedrijf van Stiphout en Gebr. van Stiphout projectontwikkeling bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de bewaartermijnen zoals vastgelegd in een verwerkingsovereenkomst of  zoals voor de duur zoals bij wet is bepaald.

Delen van persoonsgegevens met derden

Bouwbedrijf van Stiphout en Gebr. van Stiphout projectontwikkeling verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

De website kan  hyperlinks bevatten waarmee je de website van Bouwbedrijf van Stiphout en Gebr. van Stiphout Projectontwikkeling verlaat en op de website van een andere partij terecht komt. Bouwbedrijf van Stiphout en Gebr. van Stiphout Projectontwikkeling heeft geen zeggenschap over diensten en/of websites van derden waarna wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze diensten en/of websites van derden een andere privacyverklaring van toepassing is. Bouwbedrijf van Stiphout en Gebr. van Stiphout Projectontwikkeling accepteren geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) diensten en/of website van derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Bouwbedrijf van Stiphout en Gebr. van Stiphout projectontwikkeling gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Bouwbedrijf van Stiphout en Gebr. van Stiphout projectontwikkeling gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Bouwbedrijf van Stiphout en Gebr. van Stiphout projectontwikkeling en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar communicatie@van-stiphout.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Bouwbedrijf van Stiphout en Gebr. van Stiphout projectontwikkeling wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Bouwbedrijf van Stiphout en Gebr. van Stiphout projectontwikkeling neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via communicatie@van-stiphout.nl. Bouwbedrijf van Stiphout en Gebr. van Stiphout projectontwikkeling heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • SSL versleutelde verbinding
 • Encryptie van uw wachtwoord

Wijzigen privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden bekend gemaakt op de website.

© Bouwbedrijf van Stiphout en Gebr. van Stiphout Projectontwikkeling – privacy verklaring mei 2021