thumbnail

Zoektocht naar huizen, social media een belangrijk medium

  • Bouw & ontwikkeling

09-09-2021

Bouwend Nederland schreef in augustus een interessant artikel over het feit dat sociale media steeds populairder is in een zoektocht naar een nieuwbouwhuis. Want voor woningzoekenden speelt niet alleen de makelaar een belangrijke rol, maar zijn het ook vrienden en kennissen die meehelpen bij het zoeken naar een droomwoning.

Dit blijkt uit de kwartaalrapportage over de jaren 2018/2020 van Stichting Klantgericht Bouwen (SKW) waar zo’n 7.800 woningzoekenden aan deelnamen. De uitkomsten bevestigen dat de makelaar een veranderde rol heeft in het aankoopproces vanwege de groei van onlinemogelijkheden en zichtbaarheid.

Vele van ons zullen bekend zijn met Funda en Niki, gemiddeld oriënteert 20 procent van de woningzoekende zich hier, dit opvolgend met een percentage van 19 procent voor social media en met 17 procent vrienden en kennissen. Inmiddels vindt bijna de helft van de woningzoekenden zijn koopwoning via onlinekanalen, vastgoedplatforms, social media en/of online reclame (8 procent).

Opvallend is dat social media lijkt te stabiliseren want zowel in 2019 als 2020 ging het om 19 procent van de woningzoekenden die doormiddel van social media in aanraking komt met een nieuwbouwproject.

Samen succesvol

Uit de resultaten is gebleken dat de rol van social media – in de aankoop- en oriëntatiefase – bijna is verdubbeld ten opzichte van de jaren voor 2017. Sinds 2016 zie je dat het contact met de makelaar een minder grote rol speelt en ook de communicatie door middel van een bouwbord is minder belangrijk geworden.   Als bouwer en ontwikkelaar geloven wij in de kracht van combineren. Alleen zo kunnen we de juiste informatie overbrengen naar de diverse woningzoekenden waar we mee te maken hebben en waar we voor bouwen en ontwikkelen.

Bron: Stichting Klantgericht Bouwen (SKB) / Analyses uit Power BI op basis van kwartaalrapportages, ingevuld door klanten van bouwbedrijven, in de periode 2017 tot en met 2020 (25-8-2020). Bouwend Nederland, artikel sociale media populairder in zoektocht naar nieuwbouwhuis (2020).

Mail ons direct

Kom eens langs