Gebr. van Stiphout Projectontwikkeling ontwikkelt complete bouwprojecten, zowel in opdracht van derden als op eigen initiatief. Hierbij gaat het vooral om woningbouw, maar ook bijvoorbeeld utiliteitsbouw. Onze visie op ontwikkelen garandeert veelzijdigheid, kwaliteit en flexibiliteit.

Consumentgericht ontwikkelen

Consumentgericht ontwikkelen is een alternatieve vorm van (collectief) particulier opdrachtgeverschap. Kern van consumentgericht ontwikkelen en bouwen is dat de consument ofwel de toekomstige bewoner invloed heeft op de ontwikkeling van de woning. De mate van zeggenschap van de consument is per project afhankelijk, maar vanzelfsprekend groter, naarmate de toekomstige bewoners eerder in het project betrokken kunnen worden.

Actief betrokken bij realisatie eigen woning

Bij consumentgericht ontwikkelen is de rol van de toekomstige bewoner actiever dan bij een projectwoning. Wij blijven als  ontwikkelaar de opdrachtgever, maar de toekomstige bewoner verbindt zich wel nadrukkelijk met het resultaat. Het biedt bovendien de mogelijkheid om als toekomstig eigenaar, samen met je toekomstige buren, betrokken te zijn bij de realisatie van de eigen woning.