Op deze markante locatie, nabij het centrum van Valkenswaard gaan wij het terrein herontwikkelen tot een woonlocatie met circa 60 wooneenheden. Het idee is om grondgebonden woningen en een appartementencomplex met een half verdiepte parkeerkelder te ontwikkelen. De appartementen worden uitgevoerd in verschillende groottes. De eerste stappen in het proces die genomen moeten worden zijn het wijzigen van het bestemmingsplan.Gelijktijdig zal ook de architectenselectie plaatsvinden om het plan uit te werken. We streven ernaar om het project medio 2020 in de verkoop te brengen. 

 

Op de foto: Francois Driessen (links) en Jeroen van Stiphout (rechts) schudden elkaar de hand nadat ze overeenstemming hebben bereikt.